โฉมใหม่ ราสคาล + เฟรนด์ส เดิม

ขอแนะนำราสคาลส์

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลล่าสุด: สิงหาคม 2564

ราสคาลส์ ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้สื่อออนไลน์ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ คำว่า “เรา”“ของเรา” หรือ “พวกเรา” หมายถึงราสคาลส์ เราตั้งใจให้ทุกคนสามารถใช้เว็บไซต์ของเราโดยไม่ต้องกังวลในเรื่องความเป็นส่วนตัว นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เขียนขึ้นเพื่อให้คุณได้เข้าใจถึงแนวปฏิบัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรุณาอ่านนโยบายนี้ควบคู่ไปกับคำเตือนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ซึ่งจะแสดงขึ้นมาเป็นระยะ เมื่อมีการเก็บรวบรวมและประมวลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คุณได้รับทราบว่าเราเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไรและเพราะเหตุใด

1. เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจจัดเก็บและประมวลผล วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ วิธีการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และทางเลือกที่จะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

2. เราคือใคร

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เขียนขึ้นในนาม บริษัท ราสคาลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ราสคาลส์) ราสคาลส์ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หมายถึง “เรา” “ของเรา” หรือ “พวกเรา” ที่อยู่ของเราคือ ห้อง 1202 อาคารเอเนอจี พลาซ่า เลขที่ 92 ถนนแกรนวิลล์ จิมซาจุ่ยอีสต์ เกาลูน ฮ่องกง ประเทศจีน

3. เราเก็บข้อมูลใดบ้าง?

เราเก็บข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณเลือก ซึ่งมีทั้งข้อมูลที่เก็บโดยอัตโนมัติ และข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เก็บโดยอัตโนมัติ (คุกกี้) จะถูกใช้โดยราสคาลส์ในการวิเคราะห์ทางสถิติ หรือใช้ในการดูแลจัดการระบบเท่านั้น คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องนโยบายคุ้กกี้ของเราได้ที่นี่ เราจะไม่มีการระบุตัวตนผู้ใช้งาน และการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ นอกจากมีการบังคับด้วยกฎหมาย

ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล หรือมีเหตุผลเพียงพอที่น่าจะเป็นตัวบุคคล ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะจริงหรือเท็จ โดยเราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อจริง นามแฝง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ/หรือ อีเมล์ รหัสไปรษณีย์ ชื่อบัญชี
 • ข้อมูลประชากร เช่น อายุ และ/หรือ เพศ
 • กิจกรรมบนอินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ายอื่นๆ รวมถึง ประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ ประวัติการค้นหา (เช่น เว็บไซต์ที่คุณเคยเข้าชมก่อนหน้า) และข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริโภคในการใช้อินเตอร์เน็ตและแอพลิเคชั่น หรือโฆษณาและผลิตภัณฑ์ที่คุณสนใจ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ และข้อมูลที่ช่วยในการเข้าใช้บริการ (เช่น ข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ ชื่อเครือข่ายไวไฟ เกณฑ์วิธีอินเตอร์เน็ต (IP- Internet Protocol) รหัสของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
 • ข้อมูลระบุพิกัด เช่น ประเทศ เมือง และที่อยู่
 • ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลหลักฐานการซื้อใดๆ เมื่อคุณแจ้งเหตุปัญหาที่พบในการใช้ผลิตภัณฑ์
 • ข้อมูลการสำรวจ และ
 • ข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นในการตอบข้อสงสัยของคุณ

4. เราเก็บข้อมูลเมื่อไหร่บ้าง?

เราอาจจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณดำเนินกิจกรรมต่อไปนี้

 • กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
 • ติดต่อกับเราผ่านทางโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารใดๆ
 • ทำกิจกรรมอินเตอร์แอคทีฟ เข้าร่วมการจับรางวัลหรือการแข่งขัน
 • ส่งอีเมล์หาเรา
 • ส่งข้อมูลส่วนตัวผ่านทางเว็บไซต์ของเรา
 • ขอให้เราติดต่อกลับหลังจากเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ
 • ตกลงเข้าร่วมการสำรวจวิจัยออนไลน์

5. เราเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไร?

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณให้ข้อมูลกับเรา และเป็นข้อมูลที่เพียงพอเพื่อจะมอบสินค้าและบริการให้ตามที่คุณร้องขอ หรือเพื่อการดำเนินการบริหารภายในของเรา

ทั้งนี้เราอาจได้รับข้อมูลที่ร้องขอโดยอัตโนมัติผ่านทางคุกกี้ โดยคุกกี้จะถูกส่งออกจากระบบโดยอัตโนมัติเมื่อคุณติดต่อกับเราทางอินเตอร์เน็ต ‘คุกกี้’ คือข้อมูลขนาดเล็กที่ส่งออกจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ไปยังคอมพิวเตอร์ แทบเล็ต หรือสมาร์ทโฟน เพื่อช่วยจดจำอุปกรณ์ของคุณ คุกกี้จะช่วยในการจัดการการใช้งานอินเตอร์เน็ตด้วยเครื่องมือสื่อสารนั้นๆ และมีสิ่งระบุตัวตน ข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกเก็บในคุกกี้ยังรวมถึงข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ -ข้อมูลเหล่านี้จะไม่นำไปใช้ในการระบุตัวตน เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลโดยไม่ระบุชื่อเพื่อใช้ประเมินและปรับปรุงการให้บริการทางอินเตอร์เน็ตและบริการต่างๆ คุณสามารถปิดการใช้งานคุกกี้โดยเข้าไปจัดการในเบราเซอร์ของคุณ แต่อาจส่งผลให้ฟีเจอร์บางอย่างบนเว็บไซต์ไม่ทำงาน คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเราได้ที่นี่

นอกจากนี้เรายังรับข้อมูลจากบุคคลที่สาม เมื่อคุณเยี่ยมชมหน้าเพจ สื่อโซเชียล หรือช่องของเรา (เช่น เฟซบุ้ค อินสตาแกรม เป็นต้น) เรายังอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบุคคลที่สามและข้อมูลสาธารณะอื่นๆ ข้อมูลเชิงเทคนิคจากช่องทางต่อไปนี้

 • ผู้ให้บริการข้อมูลเชิงวิเคราะห์ เช่น Google Analytic
 • ผู้ให้บริการค้นหาข้อมูล เช่น Google และ Bing
 • ผู้ให้บริการดาวน์โหลดแอพลิเคชัน เช่น Apple App Store และ Google Play

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยถูกต้องตามกฎหมายและยุติธรรม และไม่เก็บข้อมูลโดยไม่มีเหตุผล

6. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บ รักษา ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ในการนำเสนอสินค้าและบริการให้กับคุณ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่คุณคาดหวัง ถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามที่คุณให้อนุญาต ซึ่งอาจรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลไปยังองค์กรที่ให้บริการด้านเทคนิคและความช่วยเหลือกับเรา และที่ปรึกษามืออาชีพของเรา

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการดังกล่าวเพื่อ

 • นำเสนอข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 • นำเสนอ มอบ ค้นหา จัดการ และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 • มอบข้อเสนอทางการตลาด ผ่านทางการตลาดทางตรง การรวบรวมฐานข้อมูล การวิจัยตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลและการแบ่งส่วนตลาด และการประมวลผลหรือสร้างสรรค์จากข้อมูลการตลาดต่างๆ
 • สื่อสารกับคุณ เช่น ตอบข้อสงสัยหรือคำร้องเรียน
 • ส่งข้อมูลด้านการตลาดและการส่งเสริมการขาย ที่คุณน่าจะสนใจ
 • สอบถามความคิดเห็นของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยตลาด การเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น เช่น การสำรวจออนไลน์ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจและไม่มีการระบุตัวตน และจะไม่มีการเก็บข้อมูลเพื่อระบุตัวตนแต่อย่างใด
 • ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิตามกฎหมายของเรา หรือ
 • ปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สิน และเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งอาจรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลตามที่ถูกบังคับด้วยกฎหมาย ข้อกำหนด หรือหน่วยงานรัฐบาล

คุณสามารถแจ้งให้เรายกเลิกการส่งอีเมล์หรือการสื่อสารต่างๆ ได้เสมอ โดยแจ้งตรงไปยังฝ่ายดูแลลูกค้าที่ ติดต่อเรา

การตลาดทางตรง
เราอาจจะใช้ข้อมูลของคุณที่เก็บรวบรวมไว้ เพื่อระบุสินค้าและบริการที่คุณน่าจะสนใจ เราอาจจะติดต่อหาคุณเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการเหล่านี้ และประโยชน์ที่คุณจะได้รับ คุณสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกรับการติดต่อด้านการตลาดจากราสคาลส์ได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้คุณยังสามารถแจ้งให้เราลบการอนุญาตให้ส่งข่าวสารด้านการสื่อสารการตลาดได้เสมอ โดยแจ้งตรงไปยังฝ่ายดูแลลูกค้าที่ ติดต่อเรา

การเข้าร่วมการแข่งขัน การประกวด และการจับรางวัลเราอาจนำเสนอการแข่งขัน การจับรางวัล และการประกวด ผ่านทางเว็บไซต์ และต้องลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรม การเข้าร่วมในการแข่งขัน การประกวด และการจับรางวัล คุณจะต้องยอมรับในข้อกำหนด เงื่อนไข และกติกาของกิจกรรมนั้นๆ หากคุณเลือกเข้าร่วมการแข่งขัน การจับรางวัล หรือการประกวด เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามหรือสาธารณะ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการแข่งขัน การประกวด หรือการจับรางวัลนั้นๆ โดยไม่มีข้อจำกัด หรือเพื่อการเลือกผู้ชนะ การให้รางวัล และอื่นๆ ตามกติกาการแข่งขัน เช่น รายชื่อผู้ชนะ

ผู้สมัครงาน
เราเก็บข้อมูลของผู้สมัครงาน ซึ่งจะมีข้อมูลของชื่อ ที่อยู่ ประวัติการทำงาน และบุคคลอ้างอิง เป็นต้น

โดยทั่วไปเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลโดยตรงจากผู้สมัครงาน แต่อาจมีข้อมูลบางอย่างที่ได้รับจากบุคคลที่สามที่ให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครงานมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับสมัครงานและเพื่อประเมินใบสมัครงานเท่านั้น หากเราต้องการใช้ข้อมูลใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์อื่น เราจะขออนุญาตผู้สมัครงานก่อนทุกครั้ง

7. การเปิดเผยข้อมูล

เราอาจเปิดเผยข้อมูลภายในกลุ่มบริษัทราสคาลส์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ซึ่งรวมถึงบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในเครือ ที่เราเป็นเจ้าของทั้งหมด (“กลุ่มบริษัท”)

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการต่างๆ ที่ทำงานในนามของเราเพื่อดำเนินธุรกิจ รวมถึงการดำเนินงานด้านเว็บไซต์และการแข่งขัน ส่งอีเมล์ วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ และส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการตามที่คุณร้องขอ เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นสำหรับการทำงานของบริษัทเหล่านี้ให้ลุล่วงตามที่เราร้องขอ โดยบริษัทเหล่านี้มีหน้าที่รักษาข้อมูลของคุณเช่นเดียวกับที่เราทำ และห้ามมิให้เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

​เราเปิดเผยข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงค์ไปยังเฟซบุ้ค หากคุณคลิกลิงค์ดังกล่าว อาจมีการเก็บข้อมูล IP Address ของคุณ และจดจำว่าคุณได้เข้าเยี่ยมชมหน้าเพจใดในเวลานั้น สื่อโซเชียลอาจใช้คุกกี้เพื่อให้ฟีเจอร์ต่างๆ ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ สื่อโซเชียลเป็นของบุคคลที่สาม เมื่อคุณคลิกไปยังสื่อนั้นๆ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกประมวลผลโดยบุคคลที่สามตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของสื่อนั้นๆ

เราไม่และจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สาม นอกจากเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่จำเป็น และได้รับอนุญาตตามกฎหมาย หรือคุณได้อนุญาตให้เราทำได้ บุคคลที่สามเหล่านี้ได้ตกลงที่จะรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลของคุณไปยังภายนอกราสคาลส์ ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

 • เมื่อเราต้องบังคับใช้นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดการใช้งาน หรือนโยบายคุกกี้
 • เมื่อเราต้องรักษาความปลอดภัย ความมั่นคง สิทธิ และทรัพย์สินของบริษัท ลูกค้า และบุคคลที่สามที่เป็นผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ
 • เมื่อเราต้องดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย หรือต้องเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย หรือ
 • เมื่อมีการควบรวม เข้าซื้อ หรือขายกิจการ และเราต้องเปิดเผยข้อมูลกับบุคคลที่สาม ในกรณีนี้เราจะส่งอีเมล์ถึงคุณและแจ้งข่าวบนหน้าเว็บไซต์ถึงการเปลี่ยนเจ้าของ และแจ้งคุณถึงข้อมูลส่วนตัวที่อาจถูกนำไปใช้ และแจ้งทางเลือกที่คุณสามารถทำได้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ

8. การถ่ายโอน จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูล

ราสคาลส์ดำเนินธุรกิจทั่วโลก ข้อมูลส่วนบุคคลขอคุณที่เราเก็บรวบรวมไว้จะถูกถ่ายโอน จัดเก็บหรือประมวลผล โดยบุคคลที่สามที่ทำงานดังกล่าวในนามของเรา ข้อมูลทุกอย่างที่เราเก็บรวบรวมจากคุณอาจอยู่ในประเทศที่มีกฎหมายด้านความเป็นส่วนตัวแตกต่างจากประเทศของคุณ แต่เราขอให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการปกป้อง เพราะกลุ่มบริษัทและผู้ให้บริการต่างๆ แก่เราจะต้องปฏิบัติตามกฎเดียวกันเมื่อต้องประมวลผลข้อมูลของคุณ ในการใช้บริการของเรา การถ่ายโอน จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลจะเกิดขึ้นตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดการใช้งาน และเงื่อนไขต่างๆ ตามที่แจ้งให้ทราบในขณะที่มีการเก็บข้อมูล เมื่อมีการถ่ายโอน เก็บ หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยเราหรือบุคคลที่สามที่ปฏิบัติงานในนามของเรา เราจะใช้วิธีการที่สมเหตุสมผลในการรักษาความลับให้กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

9. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

ราสคาลส์มุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจให้กับคุณ ด้วยการปกป้องและรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีมาตรฐานทางธุรกิจในด้านการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีและการปฏิบัติงานเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้ไว้ เพื่อมิให้มีการนำไปใช้ในทางที่ผิด แทรกแซง สูญหาย ลักลอบเข้าถึง เปลี่ยนแปลง หรือเปิดเผย เราจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจขึ้นอยู่กับความจำเป็นที่จะได้รับข้อมูล

อินเตอร์เน็ตไม่ได้มีความปลอดภัย 100% เราจึงไม่อาจให้สัญญาได้ว่าการใช้เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของเรามีความปลอดภัยทั้งหมด เราสนับสนุนให้คุณใช้งานอินเตอร์เน็ตด้วยความระมัดระวัง รวมถึงไม่เปิดเผยพาสเวิร์ดต่างๆ เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม เช่น เฟซบุ้คหรือร้านค้าต่างๆ การคลิกลิงค์หรือเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ จะทำให้บุคคลที่สามสามารถเก็บรวบรวมหรือเปิดเผยข้อมูลของคุณได้ ทั้งนี้เราไม่สามารถควบคุมเว็บไซต์บุคคลที่สามและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆ เหล่านั้น เมื่อคุณออกจากหน้าเว็บไซต์ของเรา จึงขอแนะนำให้คุณอ่านคำเตือนเรื่องความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆ ที่คุณกำลังจะเข้าไปเยี่ยมชม

หากมีการรั่วไหลของข้อมูล เราจะแจ้งคุณและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หากจะต้องทำเช่นนั้นตามกฎหมาย

10. เราเก็บข้อมูลของคุณไว้นานเท่าไหร่?

เราจะเก็บข้อมูลของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลนั้นๆ รวมถึงวัตถุประสงค์ทางด้านกฎหมาย บัญชี หรือการสรุปรายงานต่างๆ

เราคำนวณระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล โดยดูจากปริมาณ ลักษณะ และความอ่อนไหวของข้อมูลส่วนบุคคล ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลและทางเลือกอื่นในการบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกันนี้ ตลอดจนข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้

11. สิทธิของคุณ

หากมีความประสงค์จะยกเลิกการสมัครสมาชิก เช่น จดหมายข่าว หรืออีเมล์การตลาด คุณสามารถทำได้ผ่านทางลิงค์ที่แนบไปกับอีเมล์ดังกล่าว หากมีความประสงค์จะลบคุกกี้ สามารถศึกษาวิธีการได้จากนโยบายคุกกี้ของเรา ในบางกรณีคุณมีสิทธิภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ราสคาลส์มีหลักปฏิบัติที่สอดคล้องกับสิทธิของพลเมืองสหภาพยุโรปภายใต้ระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (General Data Protection Regulation - GDPR) และสิทธิของพลเมืองแคลิฟอร์เนียภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคแห่งแคลิฟอร์เนีย (California Consumer Protection Act - CCPA) สิทธิเหล่านี้ได้แก่

ร้องขอให้เปิดเผยหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (Data Subject Access Request) เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บไว้ และเพื่อตรวจสอบว่าเราได้ดำเนินการอย่างถูกกฎหมาย ไฟล์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บรักษาในเซิฟเวอร์ของเราและของผู้ให้บริการต่างๆ แก่เรา

สิทธินี้อยู่ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการ (ดูด้านล่าง) ที่กฎหมายอนุญาต
ข้อยกเว้น

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นไม่ถือเป็นสิทธิเด็ดขาด ในบางกรณีกฎหมายอาจอนุญาตให้เราปฏิเสธคำขอในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สถานการณ์ดังกล่าวอาจรวมถึงในกรณีที่:

 • การเข้าถึงข้อมูลอาจเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคลใดๆ
 • การเข้าถึงข้อมูลจะมีผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น
 • คำขอนั้นไม่สำคัญ
 • ข้อมูลเกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจที่มีความละเอียดอ่อนในเชิงพาณิชย์
 • การเข้าถึงข้อมูลอาจผิดกฎหมาย หรือ
 • การเข้าถึงข้อมูลอาจส่งผลเสียต่อกิจกรรมการบังคับใช้ ฟังก์ชันการรักษาความปลอดภัย หรือการเจรจาทางการค้า

ขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บไว้ วิธีนี้ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องที่เราเก็บไว้ แม้ว่าเราอาจต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใหม่ที่คุณให้กับเรา

ขอให้ลบหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งทำให้คุณสามารถขอให้เราลบหรือกำจัดข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีเหตุอันควรที่จะต้องประมวลผลข้อมูลดังกล่าว คุณมีสิทธิขอให้เราลบหรือกำจัดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่คุณได้ใช้สิทธิในการคัดค้านการประมวลผล (ดูด้านล่าง) เนื่องจากเราอาจประมวลผลข้อมูลอย่างผิดกฎหมาย หรือต้องลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเราอาจไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอลบข้อมูลของคุณได้เสมอไปด้วยเหตุผลทางกฎหมายบางประการ ซึ่งจะเราแจ้งให้ทราบ (หากมี) เมื่อคุณยื่นคำร้อง

ขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ที่เราอาศัยผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (หรือของบุคคลที่สาม) และมีสถานการณ์เฉพาะซึ่งทำให้คุณต้องการคัดค้านการประมวลผลเนื่องจากส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพขั้นของคุณ นอกจากนี้คุณมีสิทธิคัดค้านในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรง ในบางกรณี เราอาจสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลของคุณซึ่งอาจกระทบกับสิทธิและเสรีภาพ

ขอจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถขอให้เราระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในสถานการณ์ต่อไปนี้ (ก) ต้องการให้เราสร้างข้อมูลที่ถูกต้อง (ข) การใช้ข้อมูลของเราผิดกฎหมาย แต่คุณไม่ประสงค์ให้ลบข้อมูลนั้น (ค) คุณประสงค์ให้เราเก็บข้อมูลที่เราไม่ต้องการแล้ว เพราะจะสร้าง ใช้ หรือป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมาย หรือ (ง) คุณคัดค้านการใช้ข้อมูลของคุณ แต่เราจำต้องตรวจสอบว่าเรามีเหตุผลที่ถูกต้องตามกฎหมายในการใช้ข้อมูลดังกล่าวหรือไม่

สิทธิขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล เราจะส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับคุณหรือบุคคลที่สามที่คุณเลือกในรูปแบบที่พร้อมใช้งาน หรือในรูปแบบที่สามารถใช้งานและอ่านข้อมูลได้ทั่วไป โปรดทราบว่าสิทธินี้มีไว้เพื่อคำร้องขอให้เปิดเผยข้อมูล หรือใช้กับข้อมูลอัตโนมัติที่คุณให้ความยินยอมให้เราใช้ในตอนแรก หรือในกรณีที่เราใช้ข้อมูลเพื่อทำสัญญากับคุณ

ถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้เมื่อเราใช้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตามไม่มีผลกับการประมวลผลอย่างถูกกฎหมายก่อนที่คุณจะเพิกถอนความยินยอม หากคุณเพิกถอนความยินยอม เราอาจไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างให้ได้ เราจะแจ้งให้คุณทราบในขณะที่คุณเพิกถอนความยินยอม

สิทธิในการไม่ต้องการให้ติดตามข้อมูล กฎหมายแคลิฟอร์เนียกำหนดให้เราแจ้งให้คุณทราบว่าเราตอบสนองต่อสัญญาณห้ามติดตาม (Do Not Track - DNT) ของเว็บเบราว์เซอร์อย่างไร เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือกฎหมายเกี่ยวกับ DNT เราจึงยังไม่ตอบสนองต่อสัญญาณดังกล่าวในขณะนี้ และรอผลการทำงานของชุมชนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและธุรกิจต่างๆ เพื่อพิจารณาว่าเมื่อใดการตอบสนองดังกล่าวจะมีความเหมาะสมและควรทำในรูปแบบใด เราจะเคารพการตัดสินใจของคุณหากคุณเลือกเปิด Do Not Track ในเบราว์เซอร์เว็บไซต์

เราไม่มีการประมวลผลอัตโนมัติรวมถึงการทำโปรไฟล์ หากคุณต้องการใช้สิทธิใดๆ ที่กำหนดไว้ข้างต้น หรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดดูที่ ติดต่อเรา เพื่อตรวจสอบและยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของข้อมูลที่ถูกต้อง โปรดแจ้งชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณเมื่อส่งอีเมลถึงเรา

12. เว็บไซต์นี้ไม่ใช่สำหรับเด็ก

เว็บไซต์ของเรามีไว้สำหรับผู้ใหญ่ เราไม่รวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีโดยเจตนาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายและคิดว่าบุตรหลานที่อายุต่ำกว่า 16 ปีได้ให้ข้อมูลแก่เรา คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ [email protected]

13. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราจะปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราวโดยจะตีพิมพ์ไว้ที่นี่ เราจะไม่เปลี่ยนแปลงวิธีจัดการข้อมูลที่รวบรวมไว้ก่อนหน้านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ซึ่งเราจะยังคงได้รับความยินยอมจากคุณด้วยถ้ามี โปรดตรวจสอบเว็บไซต์ของเราเป็นระยะเพื่อดูข้อมูลใหม่ๆ

14. ติดต่อเรา

หากต้องการติดต่อเราเพื่อสอบถาม คำขอ ข้อร้องเรียน หรือคำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว โปรดไปที่ https://rascalsbaby.com/en-us/contact-us หรือเขียนอีเมล์ส่งถึงเราที่ [email protected] สำนักงานจดทะเบียนของเราอยู่ที่ 27 Napier Street, Freemans Bay, Auckland, New Zealand

​สมาชิกในทีมบริการลูกค้าของเราจะพยายามตอบกลับคำขอที่ถูกต้องตามกฎหมายภายในหนึ่งเดือน ในบางกรณีเราอาจต้องใช้เวลานานกว่าหนึ่งเดือนหากคำขอของคุณมีความซับซ้อนหรือคุณได้ส่งคำขอหลายครั้ง ในกรณีนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบและแจ้งความคืบหน้าเป็นระยะ