โฉมใหม่ ราสคาล + เฟรนด์ส เดิม

ขอแนะนำราสคาลส์

ข้อตกลงและเงื่อนไข


ข้อสงวนสิทธิเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

  • [1] เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของราสคาลส์
  • [2] ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของเจลดูดซับและแผ่นซึมซับของผ้าอ้อม
  • [3] การปกป้องสูงสุด 12 ชั่วโมงจะแตกต่างกันไปตามพฤติกรรมการขับถ่ายของทารกแต่ละคน
  • [4] ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนการยืดขยายของอิลาสติกของผ้าอ้อมราสคาลส์แบบเทป
  • [5] ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนการยืดขยายของอิลาสติกของผ้าอ้อมราสคาลส์แบบกางเกง
  • [6] จากการสำรวจพ่อแม่ในสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับผ้าอ้อมราสคาลส์
  • [7] เปรียบเทียบจากการซึมซับของผ้าอ้อมกับแบรนด์ชั้นนำในสหรัฐอเมริกา
  • [8] เปรียบเทียบจากความสามารถในการพองบวมเพื่อซึมซับกับแบรนด์ชั้นนำในสหรัฐอเมริกา
  • [9] ทดสอบความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพตามมาตรฐาน ISO 14855-1:2012
  • [10] รวบรวมจากรีวิวที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของผู้ค้าปลีกทั่วโลก

ข้อตกลงการใช้งาน

การอัพโหลดภาพถ่ายผ่านเว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานที่ระบุไว้ในที่นี้:

1) ในฐานะผู้ส่งภาพนี้ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาพถ่ายทั้งหมดที่คุณอัพโหลดเป็นผลงานต้นฉบับและทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ คุณต้องถือสิทธิตามกฎหมายทั้งหมดจากศิลปินหรือช่างภาพในการส่งภาพนี้เพื่อโพสต์บน rascalsbaby.com และคุณยอมรับความรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับการโพสต์ภาพนี้

2) หากภาพถ่ายเป็นรูปผู้ใหญ่ คุณได้รับอนุญาตให้โพสต์ภาพนี้ที่ rascalsbaby.com หากภาพถ่ายนั้นเป็นของเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ คุณได้รับอนุญาตจากเด็กและ/หรือผู้ปกครองที่เป็นผู้ใหญ่ในการโพสต์ภาพไปที่ rascalsbaby.com

3) รูปภาพทั้งหมดที่โพสต์บน rascalsbaby.com จะต้องมีความเกี่ยวข้องและเหมาะสำหรับครอบครัว

4) จะไม่มีการอนุมัติไฟล์ภาพโฆษณาหรือส่งเสริมการขาย

5) การโพสต์บน rascalsbaby.com เป็นบริการที่ไม่คิดค่าใช้จ่าย และคุณไม่สามารถให้ rascalsbaby.com รับผิดชอบ หากมีคนนำรูปจากเว็บไซต์ rascalsbaby.com และโพสต์ไว้ที่อื่นอย่างผิดกฎหมาย

6) rascalsbaby.com อาจใช้ภาพถ่ายใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

ข้อควรจำ: อัพโหลดเฉพาะภาพถ่ายที่ไม่ใช่ภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบ jpg/png หรือวิดีโอในรูปแบบ MP4 ซึ่งแต่ละภาพมีขนาดเล็กกว่า

ภาพถ่ายที่คุณอัพโหลดไปยังหน้า rascalsbaby.com จะปรากฏต่อสาธารณะ อย่าอัพโหลดรูปภาพใดๆ ที่คุณไม่ต้องการนำเสนอให้คนหลายพันคนจากทั่วโลกที่เข้าชม rascalsbaby.com ในแต่ละเดือน